Dziś jest: Niedziela, 19 styczeń 2020, imieniny obchodzą: Erwiny, Henryka, Mariusza

Zasady przyjęcia / nabór


Do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku przyjmowani są chłopcy, wobec których właściwy Sąd Rodzinny do spraw Nieletnich orzekł zastosowanie środka wychowawczego, w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej.

Nieletni, wobec którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w ośrodku wychowawczym, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego.

 Wychowanek może zostać umieszczony w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym po spełnieniu następujących etapów  kierowania nieletniego do Ośrodka:

1.       Orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku.

2.       Wskazanie z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

3.       Skierowanie z wydziału edukacji właściwego starosty.

4.       Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego.

5.       Aktualny wywiad środowiskowy.

6.       Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

7.       Odpis aktu urodzenia.

8.       Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym.