Dziś jest: Niedziela, 19 styczeń 2020, imieniny obchodzą: Erwiny, Henryka, Mariusza

Program Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego


Salezjański Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką opiekuńczo - wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Poprzez otwarcie placówki pragniemy nieść pomoc młodzieży męskiej, pozbawionej najczęściej fundamentów miłości rodzicielskiej. Poprzez Salezjański Ośrodek Wychowawczy chcemy tworzyć atmosferę wychowawczą, w której młodzi ludzie będą zdolni do odkrycia w sobie wartości i sił, które umożliwią im godne życie, oparte na zrozumieniu i miłości siebie i drugiego człowieka. Podstawowym pragnieniem człowieka jest potrzeba doświadczenia domu, tj. poczucia przynależności do kogoś. To doświadczenie jest podstawą zdrowia psychicznego. Doświadczenie domu jest tam, gdzie przyjmuje się człowieka takim, jakim jest, bez emocjonalnego odrzucania go. Nasz Dom zlokalizowany w miejscu ustronnym, pozwoli na stworzenie klimatu sprzyjającego refleksji, znalezieniu i zrozumienia sensu życia.